โครงการพระสงฆ์อาพาธ ของมูลนิธิปิยะเวท มีวัตถุประสงค์ดังนี้
โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ เนื่องจากยังมีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากที่อาพาธ  ได้รับความเดือดร้อนและยังต้องการความช่วยเหลือ ในด้านการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจรักษาเบื้องต้น หรือการรักษาเยียวยา รวมไปถึงการผ่าตัด ดังนั้นการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ฯ เพื่อจะได้ช่วยเหลือ พระสงฆ์ทั่วไป อย่างต่อเนื่องและถาวร

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ  มูลนิธิปิยะเวท ยินดีรับบริจาคจากทุกท่านโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อธนาคาร :   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนพระราม 9 (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี :      "มูลนิธิปิยะเวท"
เลขที่บัญชี :   215-0-76581-2

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งแจ้งใบฝากเงิน ส่งเมล์มาที่ info@piyavatefoundation.org
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำใบตอบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงิน แก่ท่านต่อไป

โบรชัวร์การพุทธาภิเษกเหรียญรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างชุดกล่องเหรียญรัชกาลที่ ๕ มีให้เลือก ๓ แบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับการผลิตถุงบรรจุโลหิตฯ
แก่สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
เมื่อ มิถุนายน 2559

ร่วมสมทบและสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
เมื่อ มิถุนายน 2559

ร่วมสมทบทุน 50,000 บาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สำหรับตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
เมื่อ เมษายน 2559

งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการบริจาครถวีลแชร์ กับ จส.100
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น.

ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ค่ะ>>

 


มูลนิธิปิยะเวทขอเชิญร่วมทำบุญถวายน้ำปานะพระสงฆ์อาพาธ​ 19 รูป
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ในวันอาทิตย์ที่   30 สิงหาคม 2558 คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>

 


มูลนิธิปิยะเวท ร่วมสมทบโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาว Mynmar ผ่านสมาคมสงฆ์ที่ย่างกุ้งเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>

 


ปลูกป่าชายเลน พร้อมเสริมความรู้อื่นๆ

- วันอาทิตย์ที่   7 มิถุนายน 2558 คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
โครงการปลูกป่าชายเลน ปี 5 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมทาสีสะพาน และ
กิจกรรม Nature Walk Rally ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

 


ถวายน้ำปานะพร้อมปัจจัยใส่ซองพระสงฆ์อาพาธ​ 19 รูป ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาฯ

- วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (วันพระ) คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
- วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ) คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
- วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2558 คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
- วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 (วันพระ) คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
- วันพุธที่ 15 ก.ค. 2558 ทำบุญถวายน้ำปานะพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 19 รูป จำนวน 15,000 บาท ณ ชั้น 3 ตึกวชิรญาณวงศ์. รพ.จุฬาลงกรณ์


มูลนิธิปิยะเวท มอบเช็คจำนวน 50,000 บาท ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ผ่าน จส.100

- เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

  คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ>>

โครงการร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า

- วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 คลิ๊กภาพกิจกรรมที่นี่ค่ะ>>
โครงการร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า พร้อมกับทำบุญถวายชุดยาสามัญประจำบ้าน แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 21 รูป ณ วัดสระแก้ว ต. บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


มูลนิธิปิยะเวท มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ จ.สุพรรณบุรี

- เมื่อเดือนมีนาคม 2558

  คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ>>

ปลูกป่าชายเลน พร้อมเสริมความรู้อื่นๆ ณ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

- วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่ค่ะ >>


มูลนิธิปิยะเวท ร่วมทำบุญพระสงฆ์อาพาธ "พระกฤษณะ เตชวโร"
สัมภาษณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และ พระกฤษณะ เตชวโร โดย จส.100
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 15.00 น.

ฟังบทสัมภาษณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และ พระกฤษณะ เตชวโร โดย จส.100 คลิ๊กที่นี่ค่ะ >>


โครงการเจ้าภาพร่วมทอดกฐินพระราชทาน เพื่อจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดสมุน
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลด ใบฎีกากฐินพระราชทาน

ชมภาพกิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน คลิ๊กที่นี่ค่ะ >>


มูลนิธิปิยะเวท ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบปัจจัยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและการกีฬาเพื่อมอบแก่โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ณ จังหวัดน่าน
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ชมภาพกิจกรรมการมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา คลิ๊กที่นี่ค่ะ >>

โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา อ.เชียงกลาง จ.น่าน
2) โรงเรียนบ้านบ่อหลวง (สาขาห้วยโป่ง) อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เว็บไซต์โรงเรียน คลิ๊กที่นี่


กิจกรรมถวายน้ำปานะ พร้อมปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ค่ะ >>


สัมภาษณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการมูลนิธิปิยะเวท
โครงการระดมเงินช่วยเหลือสร้างวัดที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557 ณ วัดดงมะเฟือง
คลิ๊กเพื่อฟังการสัมภาษณ์


โครงการระดมเงินช่วยเหลือสร้างวัดที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557 ณ วัดดงมะเฟือง
ผู้ประสงค์จะร่วมสมทบทำบุญ​ สามารถโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี : มูลนิธิปิยะเวท
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9 (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี : 215-0-76581-2


หมายเหตุ : ใบอนุโมทนาของวัดดงมะเฟือง สามารถนำมาหักภาษีได้

กำหนดทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และถวายปัจจัย จำนวน 19 รูป
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 และ วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมถวายปัจจัยและกล่องชุดยาสามัญ
แก่พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 19 รูป ณ ชั้น 3 ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา)

กรรมการมูลนิธิปิยะเวท ร่วมเป็นเจ้าภาพกราบนมัสการพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

มูลนิธิปิยะเวท ร่วมโอนเงินทำบุญพระสงฆ์อาพาธ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
   

เงินบริจาค (กล่องรับบริจาค) ผ่านองค์กรต่างๆ

กล่องรับบริจาค ณ แผนกฉุกเฉิน รพ.ปิยะเวท
เมื่อ 31 ส.ค. 2559

 

 

กล่องรับบริจาค ณ แผนกการเงิน และ คลินิกหัวใจ รพ.ปิยะเวท
เมื่อ 31 ส.ค. 2559

 

 

กล่องรับบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า
เมื่อ 4 พ.ค. 2559

 

 

กล่องรับบริจาค ณ ร้านอาหารหน้า รพ.ปิยะเวท
เมื่อ เมษายน 2559

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ปิยะเวท
เมื่อ มีนาคม 2559

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระรามเก้า
เมื่อ มีนาคม 2559

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ อาคาร SCB ฝั่งอีสต์ พลาซ่า
เมื่อ มีนาคม 2559

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท รพ.ปิยะเวท
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ แผนกฉุกเฉิน รพ.ปิยะเวท
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ อาคารไทยพาณิชย์ ฝั่งอีสต์พลาซ่า
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ การเงิน OPD @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เมื่อเดือนมิถุนายน 2558

 

 

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ การเงิน OPD @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เมื่อเดือนมกราคม 2558
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาคณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้า
เมื่อเดือนมกราคม 2558

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนมกราคม 2558
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ การเงิน IPD @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนมกราคม 2558

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระรามเก้า
เมื่อเดือนมกราคม 2558
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ วอร์ด 9 @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนมกราคม 2558

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ วอร์ด 10 @ รพ.ปิยะเวท
เมื่อเดือนมกราคม 2558
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เมื่อพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2557
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เมื่อพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2557

รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9
เมื่อศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เมื่อ เดือนมิถุนายน 2557
รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค หน่วยงานแพทย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่าน นพ.วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ปิยะเวท
เมื่อ เดือนมิถุนายน 2557
ได้รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค คลินิกหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท@ปิยะเวท
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ได้รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ผ่านนักกายภาพของ Cardiac Rehabilitation
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ได้รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ward 10 รพ.ปิยะเวท
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ได้รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ปิยะเวท
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2557
ได้รับเงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค ณ สถาบันการแพทย์ผสมผสานตรัยยา
เมื่อวันจันทรที่์ 24 ธันวาคม 2556
มูลนิธิปิยะเวทได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (ผ่าน จส.100) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
คนไข้และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินในกล่องรับบริจาค เพื่อมอบเงินแก่มูลนิธิปิยะเวท
เมื่อเดือนตุลาคม 2556
   

กิจกรรมที่ผ่านมา

   
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนคลองโคนร่วมกับมูลนิธิปิยะเวท ณ.  จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท สิวะดล กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
โครงการระดมเงินช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
การทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ - ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปลูกปะการัง และปล่อยสัตว์น้ำอนุบาลลงสู่ทะเล
เมื่อที่ 17 สิงหาคม 2556
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้อภินันทนาการมอบหนังสือ "รู้ทัน... ป้องกันโรคหัวใจ"
เมื่อที่ 6 มิถุนายน 2556
รักษ์โลก ลดโลกร้อน กับ มูลนิธิปิยะเวท ปีที่ 3
เมื่อที่ 9 มีนาคม 2556
ทำบุญทอดกฐินสามัคคี กับ หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม ณ อโรคยศาล วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555
       
      กิจกรรมทั้งหมด >>


ข้อมูลที่น่าสนใจ

 


      

 
มูลนิธิปิยะเวท

© Copyright 2010 PiyavateFoundation.org All rights reserved.